Ispravak Odluke o ribarskim plovilima autoriziranima za rad u Jabučkom džepu u 2021. godini

NN 5/2021 (20.1.2021.), Ispravak Odluke o ribarskim plovilima autoriziranima za rad u Jabučkom džepu u 2021. godini

MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE

120

Nakon uspoređivanja s izvornim tekstom Odluke o ribarskim plovilima autoriziranima za rad u Jabučkom džepu u 2021. godini, koja je objavljena u »Narodnim novinama« br. 147 od 30. prosinca 2020. godine, utvrđena je pogreška te se daje

ISPRAVAK ODLUKE

O RIBARSKIM PLOVILIMA AUTORIZIRANIMA ZA RAD U JABUČKOM DŽEPU
U 2021. GODINI

U točki III. u tablici u retku pod rednim brojem 3. u stupcu pod nazivom »Registracija/naziv plovila« umjesto riječi: »69-KŽ« trebaju stajati riječi: »102868-KŠ«.

Klasa: 324-01/20-01/3956
Urbroj: 525-13/0737-21-3
Zagreb, 11. siječnja 2021.

Ministrica poljoprivrede
Marija Vučković, v. r.