Odluka o osnivanju Konzulata Republike Hrvatske u Saveznoj Republici Njemačkoj, sa sjedištem u Passau

NN 5/2021 (20.1.2021.), Odluka o osnivanju Konzulata Republike Hrvatske u Saveznoj Republici Njemačkoj, sa sjedištem u Passau

PREDSJEDNIK REPUBLIKE HRVATSKE

89

Na temelju odredbe članka 99. stavka 2. Ustava Republike Hrvatske (»Narodne novine«, broj 56/90, 135/97, 113/00, 28/01, 76/10 i 5/14 – Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske), članka 10. stavka 5. i članka 17. stavka 2. Zakona o vanjskim poslovima (»Narodne novine«, broj 48/96, 72/13, 127/13, 39/18 i 98/19) i točke I. podtočke 5. Odluke Vlade Republike Hrvatske o postupku osnivanja diplomatskih misija i konzularnih ureda Republike Hrvatske u inozemstvu i postupku postavljanja i opoziva šefova diplomatskih misija i konzularnih ureda Republike Hrvatske u inozemstvu od 5. siječnja 2012., te uz prethodni supotpis predsjednika Vlade Republike Hrvatske klasa: T-022-03/19-05/20, urbroj: 50301-21/22-20-5 od 30. prosinca 2020., donosim

ODLUKU

O OSNIVANJU KONZULATA REPUBLIKE HRVATSKE U SAVEZNOJ REPUBLICI NJEMAČKOJ, SA SJEDIŠTEM U PASSAU

Osniva se Konzulat Republike Hrvatske u Saveznoj Republici Njemačkoj, sa sjedištem u Passau, na čelu s počasnim konzulom i konzularnim ovlastima nad konzularnim područjem koje obuhvaća upravna područja Gornje Bavarske, Donje Bavarske i Gornje Falačke.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Klasa: 018-07/21-01/01

Urbroj: 71-10-01/1-21-2

Zagreb, 14. siječnja 2021.

Predsjednik
Republike Hrvatske
Zoran Milanović, v. r.