Odluka o postavljanju izvanrednog i opunomoćenog veleposlanika Republike Hrvatske u Socijalističkoj Republici Vijetnamu, sa sjedištem u Kuala Lumpuru

NN 5/2021 (20.1.2021.), Odluka o postavljanju izvanrednog i opunomoćenog veleposlanika Republike Hrvatske u Socijalističkoj Republici Vijetnamu, sa sjedištem u Kuala Lumpuru

PREDSJEDNIK REPUBLIKE HRVATSKE

91

Na temelju odredbe članka 99. stavka 3. Ustava Republike Hrvatske (»Narodne novine«, broj 56/90, 135/97, 113/00, 28/01, 76/10 i 5/14 – Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske), članka 22. Zakona o vanjskim poslovima (»Narodne novine« broj 48/96, 72/13, 127/13, 39/18 i 98/19) i točke II. podtočke 7. Odluke o postupku osnivanja diplomatskih misija i konzularnih ureda Republike Hrvatske u inozemstvu i postupku postavljanja i opoziva šefova diplomatskih misija i konzularnih ureda Republike Hrvatske u inozemstvu od 5. siječnja 2012., te uz prethodni supotpis predsjednika Vlade Republike Hrvatske klasa: t-018-07/19-01/08, urbroj: 50301-15/28-20-40 od 30. prosinca 2020., donosim

ODLUKU

O POSTAVLJANJU IZVANREDNOG I OPUNOMOĆENOG VELEPOSLANIKA REPUBLIKE HRVATSKE

Dr. sc. IVAN VELIMIR STARČEVIĆ, izvanredni i opunomoćeni veleposlanik Republike Hrvatske u Maleziji, sa sjedištem u Kuala Lumpuru, postavlja se i za izvanrednog i opunomoćenog veleposlanika Republike Hrvatske u Socijalističkoj Republici Vijetnamu, sa sjedištem u Kuala Lumpuru.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Klasa: 018-07/21-02/02

Urbroj: 71-10-01/1-21-2

Zagreb, 14. siječnja 2021.

Predsjednik
Republike Hrvatske
Zoran Milanović, v. r.