Rješenje o razrješenju zamjenika ravnatelja Vojne sigurnosno-obavještajne agencije

NN 5/2021 (20.1.2021.), Rješenje o razrješenju zamjenika ravnatelja Vojne sigurnosno-obavještajne agencije

PREDSJEDNIK REPUBLIKE HRVATSKE I PREDSJEDNIK VLADE REPUBLIKE HRVATSKE

96

Na temelju odredbe članka 103. stavka 2. Ustava Republike Hrvatske (»Narodne novine«, broj 56/90, 135/97, 113/00, 28/01, 76/10 i 5/14 Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske) i članka 66. stavka 6. Zakona o sigurnosno-obavještajnom sustavu Republike Hrvatske (»Narodne novine«, broj 79/06 i 105/06), predsjednik Republike Hrvatske i predsjednik Vlade Republike Hrvatske, donose

RJEŠENJE

O RAZRJEŠENJU ZAMJENIKA RAVNATELJA VOJNE SIGURNOSNO-OBAVJEŠTAJNE AGENCIJE

IVICA KOMLJEN razrješuje se dužnosti zamjenika ravnatelja Vojne sigurnosno-obavještajne agencije s danom 18. siječnja 2021. godine radi isteka mandata.

Klasa: 080-02/21-02/14
Urbroj: 50301-15/15-21-2
Zagreb, 15. siječnja 2021.
Klasa: 080-02/21-01/02
Urbroj: 71-10-01/1-21-2
Zagreb, 15. siječnja 2021.

Predsjednik
Vlade Republike Hrvatske
mr. sc. Andrej Plenković, v. r.
Predsjednik
Republike Hrvatske
Zoran Milanović, v. r.