Naredba o razvrstaju luka otvorenih za javni promet na području Zadarske županije

NN 7/2021 (27.1.2021.), Naredba o razvrstaju luka otvorenih za javni promet na području Zadarske županije

MINISTARSTVO MORA, PROMETA I INFRASTRUKTURE

149

Na temelju članka 44. stavka 1. Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama (»Narodne novine«, br. 158/03, 100/04, 141/06, 38/09, 123/11 – Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske, 56/16 i 98/19), a u svezi s Uredbom o razvrstaju luka otvorenih za javni promet i luka posebne namjene (»Narodne novine«, br. 110/04 i 82/07), ministar mora, prometa i infrastrukture donosi

NAREDBU

O RAZVRSTAJU LUKA OTVORENIH ZA JAVNI PROMET NA PODRUČJU ZADARSKE ŽUPANIJE

I.

Prema veličini i značaju za Republiku Hrvatsku luke otvorene za javni promet na području Zadarske županije razvrstavaju se kao:

1. Luke osobitog (međunarodnog) gospodarskog interesa za Republiku Hrvatsku:

1) luka Gaženica – teretna i putnička luka

2) luka Vela Lamjana – ribarska luka

3) luka Zadar – putnička luka

2. Luke županijskog značaja:

1) luka Biograd – putnička luka

2) luka Brbinj Lučina – putnička luka

3) luka Fortica – putnička luka

4) luka Pag – putnička luka

5) luka Preko – putnička luka

6) luka Silba Žalić – putnička luka

7) luka Tkon – putnička luka

8) luka Zaglav – putnička luka

3. Luke lokalnog značaja:

1) luka Banj

2) luka Barotul

3) luka Bibinje – uvala Jaz

4) luka Božava

5) luka Brbinj – uvala Jaz

6) luka Brgulje

7) luka Čeprljanda

8) luka Dinjiška

9) luka Dobropoljana

10) luka Doleška Draga

11) luka Dragove

12) luka Ist/Kosirača

13) luka Ist/Široka

14) luka Iž Mali/Bržanj

15) luka Iž Mali/Knež

16) luka Iž Mali/Komoševo

17) luka Iž Veli

18) luka Kali

19) luka Kali – uvala Batalaža

20) luka Kali – uvala Mala Lamjana

21) luka Košljun

22) luka Kožino – Primorje

23) luka Kraj

24) luka Kukljica

25) luka Luka

26) luka Lukoran

27) luka Ljubačka vala

28) luka Mandre

29) luka Maslenica

30) luka Miškovići

31) luka Molat/Lučina

32) luka Mrljane

33) luka Muline

34) luka Neviđane

35) luka Nin

36) luka Novigrad

37) luka Olib

38) luka Ošljak

39) luka Pakoštane

40) luka Pakoštane – uvala Dugovača

41) luka Pašman

42) luka Petrčane

43) luka Poljana

44) luka Posedarje

45) luka Povljana

46) luka Preko

47) luka Premuda/Krijal

48) luka Premuda/Loza

49) luka Pridraga

50) luka Privlaka

51) luka Privlaka – uvala Loznica

52) luka Proboj

53) luka Rava Mala/Lokvina

54) luka Rava Velika/Marinica

55) luka Ražanac

56) luka Ražanac – uvala Plamići

57) luka Rivanj

58) luka Rovanjska

59) luka Sali

60) luka Savar

61) luka Seline

62) luka Sestrunj – uvala Hrvatin

63) luka Sestrunj/Kablin

64) luka Silba/Mul

65) luka Smokvica

66) luka Soline

67) luka Starigrad – Paklenica

68) luka Sukošan

69) luka Sutomišćica

70) luka Sv. Filip i Jakov

71) luka Sv. Petar

72) luka Šimuni

73) luka Škarda – uvala Trate

74) luka Telašćica – uvala Čušćica

75) luka Telašćica – uvala Mir

76) luka Turanj

77) luka Ugljan – Batalaža.

78) luka Ugljan – Kobiljak

79) luka Ugljan/Selo

80) luka Ugrinić

81) luka Veli Rat

82) luka Verunić

83) luka Vinjerac

84) luka Vir – uvala Biskupnjača

85) luka Vir – uvala Lučica

86) luka Vir – uvala Prezida

87) luka Vir – uvala Sapavac

88) luka Vir – uvala Slatinica

89) luka Vir Luka

90) luka Vlašići

91) luka Vrgada

92) luka Vrgada – uvala Sv. Andrija

93) luka Vrsi – uvala Školjić

94) luka Zadar/Bregdetti

95) luka Zadar/Diklo

96) luka Zadar/Draženica

97) luka Zadar/Foša

98) luka Zadar/Jazine

99) luka Zadar/Maestral

100) luka Zapuntel

101) luka Zaton – uvala Dražnik

102) luka Zverinac

103) luka Ždrelac

104) luka Žman.

II.

Danom stupanja na snagu ove Naredbe prestaje važiti Naredba o razvrstaju luka otvorenih za javni promet na području Zadarske županije (»Narodne novine«, br. 29/13, 49/13 i 135/14).

III.

Ova Naredba stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-02/21-03/2
Urbroj: 530-03-2-2-2-21-2
Zagreb, 15. siječnja 2021.

Ministar
Oleg Butković, v. r.