Odluka o uvođenju nužnih epidemioloških mjera za područje Sisačko-moslavačke županije

NN 7/2021 (27.1.2021.), Odluka o uvođenju nužnih epidemioloških mjera za područje Sisačko-moslavačke županije

Stožer civilne zaštite Republike Hrvatske

151

Na temelju članka 47. Zakona o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti (»Narodne novine« broj 79/07, 113/08, 43/09, 130/17, 114/18, 47/20 i 134/20), a u vezi s člankom 18. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti (»Narodne novine« broj 47/20) i u vezi s člankom 5. Zakona o izmjeni i dopunama Zakona o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti (»Narodne novine« broj 134/20) i članka 22.a Zakona o sustavu civilne zaštite (»Narodne novine« broj 82/15, 118/18 i 31/20), Stožer civilne zaštite Republike Hrvatske, 27. siječnja 2021., donosi

ODLUKU

O UVOĐENJU NUŽNIH EPIDEMIOLOŠKIH MJERA ZA PODRUČJE SISAČKO-MOSLAVAČKE ŽUPANIJE

I.

Na prijedlog Stožera civilne zaštite Sisačko-moslavačke županije uvode se nužne epidemiološke mjere za područje Sisačko-moslavačke županije.

II.

Nužne epidemiološke mjere iz točke I. ove Odluke su:

– zabranjuju se posjete u bolnicama, domovima za starije i nemoćne, te drugim ustanovama u sustavu socijalne skrbi koje pružaju uslugu smještaja

– prilikom ulaska i boravka u javnim ustanovama stranke su obvezne pravilno nositi masku za lice ili medicinsku masku te dezinficirati ruke

– lovačkim udrugama nije dopušteno organizirati skupni lov

– preporuka bolnicama, domovima za starije i nemoćne te drugim ustanovama u sustavu socijalne skrbi da organiziraju rad u smjenama, kad god je to moguće.

III.

Nužne epidemiološke mjere iz ove Odluke određuju se u trajanju do 10. veljače 2021.

IV.

Ova Odluka objavit će se u »Narodnim novinama«, a stupa na snagu 28. siječnja 2021.

Klasa: 810-06/20-01/7
Urbroj: 511-01-300-21-276
Zagreb, 27. siječnja 2021.

Načelnik Stožera
potpredsjednik Vlade
i ministar unutarnjih poslova
dr. sc. Davor Božinović, v. r.