Pravilnik o prestanku važenja Pravilnika o sustavima bespilotnih zrakoplova

NN 10/2021 (5.2.2021.), Pravilnik o prestanku važenja Pravilnika o sustavima bespilotnih zrakoplova

MINISTARSTVO MORA, PROMETA I INFRASTRUKTURE

204

Na temelju članka 149. stavak 2. Zakona o zračnom prometu (»Narodne novine«, br. 69/09, 84/11, 54/13, 127/13 i 92/14) ministar mora, prometa i infrastrukture donosi

PRAVILNIK

O PRESTANKU VAŽENJA PRAVILNIKA O SUSTAVIMA BESPILOTNIH ZRAKOPLOVA

Članak 1.

Danom stupanja na snagu ovoga Pravilnika prestaje važiti Pravilnik o sustavima bespilotnih zrakoplova (»Narodne novine«, broj 104/18).

Članak 2.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-01/20-01/131

Urbroj: 530-07-1-1-21-2

Zagreb, 22. siječnja 2021.

Ministar
Oleg Butković, v. r.