Odluka o puštanju u optjecaj kovanog novca kuna i lipa s oznakom godine kovanja »2021.«

NN 10/2021 (5.2.2021.), Odluka o puštanju u optjecaj kovanog novca kuna i lipa s oznakom godine kovanja »2021.«

Hrvatska narodna banka

205

Na temelju članka 22. i članka 42. stavka 3. točke 13. Zakona o Hrvatskoj narodnoj banci (»Narodne novine«, br. 75/2008., 54/2013. i 47/2020.) Savjet Hrvatske narodne banke na sjednici održanoj 3. veljače 2021. donio je

ODLUKU

O PUŠTANJU U OPTJECAJ KOVANOG NOVCA KUNA I LIPA S OZNAKOM GODINE KOVANJA »2021.«

Članak 1.

Kovani novac kuna i lipa s oznakom godine kovanja »2021.«, izdan u skladu s Odlukom o izdavanju novčanica i kovanog novca koji glase na novčanu jedinicu Republike Hrvatske (»Narodne novine«, br. 37/1994., 44/1994. i 68/1994.) i s osnovnim obilježjima (osim godine kovanja) utvrđenima u Odluci o apoenima i osnovnim obilježjima novčanica i kovanog novca kune i lipe (»Narodne novine«, br. 37/1994.) pušta se u optjecaj 1. ožujka 2021.

Članak 2.

Ova Odluka stupa na snagu sljedećega dana nakon dana objave u »Narodnim novinama«.

O. br. 422-2484-090/02-21/BV

Zagreb, 3. veljače 2021.

Predsjednik
Savjeta Hrvatske narodne banke
guverner
Boris Vujčić, v. r.