Odluka o upisu ulovnih ribarskih plovila udičarskim alatima u Registar ICCAT-a (ICCAT RECORD OF BFT CATCHING VESSELS) u 2021. godini

NN 12/2021 (10.2.2021.), Odluka o upisu ulovnih ribarskih plovila udičarskim alatima u Registar ICCAT-a (ICCAT RECORD OF BFT CATCHING VESSELS) u 2021. godini

Ministarstvo poljoprivrede

215

Na temelju članka 15. stavka 3. Zakona o morskom ribarstvu (»Narodne novine«, br. 62/17, 130/17 i 14/19), u vezi s člankom 2. stavkom 2. Pravilnika o ribolovnim mogućnostima i raspodjeli Držav­ne kvote u 2021. godini za ribolov plavoperajne tune (Thunnus thynnus) (»Narodne novine«, broj 7/21) te člancima 4. i 5., člankom 7. stavkom 6. i člankom 9. Pravilnika o ribolovu plavoperajne tune (Thunnus thynnus) udičarskim alatima i uvjetima i kriterijima za ostvarivanje prava na dodjelu individualne udičarske kvote (»Narodne novine«, br. 20/19, 77/19 i 147/20), ministrica poljoprivrede donosi

ODLUKU

O UPISU ULOVNIH RIBARSKIH PLOVILA UDIČARSKIM ALATIMA U REGISTAR ICCAT-a (ICCAT RECORD OF BFT CATCHING VESSELS)
U 2021. GODINI

I.

Ovom Odlukom određuju se:

– popis plovila koja zadovoljavaju uvjete i kriterije za upis u registar ulovnih brodova ICCAT-a

– individualne kvote za ulov tune udičarskim alatima po plovilima u 2021. godini.

II.

Pravo na upis u Registar ulovnih brodova ICCAT-a za ribolov tune udičarskim alatima u 2021. godini ostvaruju plovila s pripadajućim individualnim kvotama, kako slijedi:

Redni brojCFR brojReg. oznaka plovilaICCAT brojIndividualna kvota za 2021. g. (t)
1.HRV000001609700-VDATEU0HRV001428,632
2.HRV000015428184493-VDATEU0HRV002416,125
3.HRV000001354563-VDATEU0HRV000987,938
4.HRV000002120212-TIATEU0HRV002378,589
5.HRV000017080403-TIATEU0HRV003347,908
6.HRV0000010028-TPATEU0HRV001006,366
7.HRV0000169812440-PUATEU0HRV003255,901
8.HRV000017069198-SRATEU0HRV003327,390
9.HRV000017214649-RVATEU0HRV003427,405
10.HRV000015958103-TIATEU0HRV002408,334
11.HRV000015522797-BGATEU0HRV001068,706
12.HRV00001608789-MUATEU0HRV002456,706

III.

Plovila iz točke II. ove Odluke autorizirana su za ribolov plavoperajne tune udičarskim alatima od 15. veljače do 31. prosinca 2021. godine, odnosno do iskorištenja individualne kvote, što god nastupi prije.

IV.

Ova Odluka stupa na snagu prvoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 324-01/21-01/178
Urbroj: 525-13/0797-21-1
Zagreb, 2. veljače 2021.

Ministrica poljoprivrede
Marija Vučković, v. r.