Odluka o imenovanju predsjednika, zamjenika predsjednika i tajnika Suda časti Hrvatske obrtničke komore za mandatno razdoblje 2021. - 2024.

NN 12/2021 (10.2.2021.), Odluka o imenovanju predsjednika, zamjenika predsjednika i tajnika Suda časti Hrvatske obrtničke komore za mandatno razdoblje 2021. - 2024.

Hrvatska obrtnička komora

227

Na temelju članka 32. Statuta Hrvatske obrtničke komore (»Narodne novine« br. 106/2014, 84/2016, 21/2018), Upravni odbor Hrvat­ske obrtničke komore, na 34. izvanrednoj elektroničkoj sjednici održanoj 29. siječnja 2021. donosi sljedeću

ODLUKU

I.

Za predsjednicu Suda časti Hrvatske obrtničke komore za mandatno razdoblje 2021. – 2024. imenuje se Mirjana Magud, sutkinja Vrhovnog suda RH.

Za zamjenicu predsjednice Suda časti Hrvatske obrtničke komore za mandatno razdoblje 2021. – 2024. imenuje se Irena Kovačić, vlasnica obrta za usluge »Svijet mašte«.

Za zamjenika predsjednice Suda časti Hrvatske obrtničke komore za mandatno razdoblje 2021. – 2024. imenuje se Darko Stanković, vlasnik obrta za usluge »Slovo«.

Za tajnicu Suda časti Hrvatske obrtničke komore za mandatno razdoblje 2021. – 2024. imenuje se Suzana Kolesar.

II.

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

Broj: 2-203-559/2-11-2021
Zagreb, 29. siječnja 2021.

Predsjednik
Hrvatske obrtničke komore
Dragutin Ranogajec, v. r.