Odluka o razrješenju i izboru članova Odbora za zakonodavstvo Hrvatskoga sabora

NN 13/2021 (11.2.2021.), Odluka o razrješenju i izboru članova Odbora za zakonodavstvo Hrvatskoga sabora

HRVATSKI SABOR

232

Na temelju članka 81. Ustava Republike Hrvatske i članaka 46. i 63. Poslovnika Hrvatskoga sabora, Hrvatski sabor na sjednici 5. veljače 2021. donio je

ODLUKU

O RAZRJEŠENJU I IZBORU ČLANOVA ODBORA ZA ZAKONODAVSTVO HRVATSKOGA SABORA

I.

Razrješuju se članovi Odbora za zakonodavstvo Hrvatskoga sabora:

– DRAŽEN BOŠNJAKOVIĆ

– LJUBICA MAKSIMČUK.

II.

Za članove Odbora za zakonodavstvo Hrvatskoga sabora biraju se:

– KREŠIMIR AČKAR

– NIKOLA MAŽAR.

III.

Ova Odluka objavit će se u »Narodnim novinama«, a stupa na snagu danom donošenja.

Klasa: 021-13/21-03/05
Zagreb, 5. veljače 2021.

HRVATSKI SABOR

Predsjednik
Hrvatskoga sabora
Gordan Jandroković, v. r.