Odluka o izboru članice i prestanku mandata člana Odbora za financije i državni proračun Hrvatskoga sabora

NN 13/2021 (11.2.2021.), Odluka o izboru članice i prestanku mandata člana Odbora za financije i državni proračun Hrvatskoga sabora

HRVATSKI SABOR

233

Na temelju članka 81. Ustava Republike Hrvatske i članaka 46. i 74. Poslovnika Hrvatskoga sabora, Hrvatski sabor na sjednici 5. veljače 2021. donio je

ODLUKU

O IZBORU ČLANICE I PRESTANKU MANDATA ČLANA ODBORA ZA FINANCIJE I DRŽAVNI PRORAČUN HRVATSKOGA SABORA

I.

Za članicu Odbora za financije i državni proračun Hrvatskoga sabora bira se dr. sc. VESNA VUČEMILOVIĆ.

II.

Dana 30. studenoga 2020. dužnost člana Odbora za financije i državni proračun Hrvatskoga sabora prestao je obnašati DARIO ZUROVEC, zbog mirovanja zastupničkog mandata.

III.

Ova Odluka objavit će se u »Narodnim novinama«, a stupa na snagu danom donošenja.

Klasa: 021-13/20-03/73
Zagreb, 5. veljače 2021.

HRVATSKI SABOR

Predsjednik
Hrvatskoga sabora
Gordan Jandroković, v. r.