Odluka o razrješenju i izboru člana Odbora za zdravstvo i socijalnu politiku Hrvatskoga sabora

NN 13/2021 (11.2.2021.), Odluka o razrješenju i izboru člana Odbora za zdravstvo i socijalnu politiku Hrvatskoga sabora

HRVATSKI SABOR

234

Na temelju članka 81. Ustava Republike Hrvatske i članaka 46. i 86. Poslovnika Hrvatskoga sabora, Hrvatski sabor na sjednici 5. veljače 2021. donio je

ODLUKU

O RAZRJEŠENJU I IZBORU ČLANA ODBORA ZA ZDRAVSTVO I SOCIJALNU POLITIKU HRVATSKOGA SABORA

I.

Razrješuje se član Odbora za zdravstvo i socijalnu politiku Hrvat­skoga sabora dr. sc. MILAN VRKLJAN.

II.

Za člana Odbora za zdravstvo i socijalnu politiku Hrvatskoga sabora bira se dr. sc. STEPHEN NIKOLA BARTULICA.

III.

Ova Odluka objavit će se u »Narodnim novinama«, a stupa na snagu danom donošenja.

Klasa: 021-13/21-03/04
Zagreb, 5. veljače 2021.

HRVATSKI SABOR

Predsjednik
Hrvatskoga sabora
Gordan Jandroković, v. r.