Odluka o razrješenju i izboru predsjednice Odbora za obitelj, mlade i sport Hrvatskoga sabora

NN 13/2021 (11.2.2021.), Odluka o razrješenju i izboru predsjednice Odbora za obitelj, mlade i sport Hrvatskoga sabora

HRVATSKI SABOR

235

Na temelju članka 81. Ustava Republike Hrvatske i članaka 46. i 88. Poslovnika Hrvatskoga sabora, Hrvatski sabor na sjednici 5. veljače 2021. donio je

ODLUKU

O RAZRJEŠENJU I IZBORU PREDSJEDNICE ODBORA ZA OBITELJ, MLADE I SPORT HRVATSKOGA SABORA

I.

Razrješuje se predsjednica Odbora za obitelj, mlade i sport Hrvat­skoga sabora KAROLINA VIDOVIĆ KRIŠTO.

II.

Za predsjednicu Odbora za obitelj, mlade i sport Hrvatskoga sabora bira se dr. sc. VESNA VUČEMILOVIĆ.

III.

Ova Odluka objavit će se u »Narodnim novinama«, a stupa na snagu danom donošenja.

Klasa: 021-13/21-03/01
Zagreb, 5. veljače 2021.

HRVATSKI SABOR

Predsjednik
Hrvatskoga sabora
Gordan Jandroković, v. r.