Odluka o razrješenju i izboru člana Odbora za Hrvate izvan Republike Hrvatske Hrvatskoga sabora

NN 13/2021 (11.2.2021.), Odluka o razrješenju i izboru člana Odbora za Hrvate izvan Republike Hrvatske Hrvatskoga sabora

HRVATSKI SABOR

236

Na temelju članka 81. Ustava Republike Hrvatske i članaka 46. i 90. Poslovnika Hrvatskoga sabora, Hrvatski sabor na sjednici 5. veljače 2021. donio je

ODLUKU

O RAZRJEŠENJU I IZBORU ČLANA ODBORA ZA HRVATE IZVAN REPUBLIKE HRVATSKE HRVATSKOGA SABORA

I.

Razrješuje se član Odbora za Hrvate izvan Republike Hrvatske Hrvatskoga sabora dr. sc. MILAN VRKLJAN.

II.

Za člana Odbora za Hrvate izvan Republike Hrvatske Hrvatskoga sabora bira se dr. sc. STEPHEN NIKOLA BARTULICA.

III.

Ova Odluka objavit će se u »Narodnim novinama«, a stupa na snagu danom donošenja.

Klasa: 021-13/21-03/03
Zagreb, 5. veljače 2021.

HRVATSKI SABOR

Predsjednik
Hrvatskoga sabora
Gordan Jandroković, v. r.