Odluka o razrješenju članice Odbora za zaštitu okoliša i prirode Hrvatskoga sabora

NN 13/2021 (11.2.2021.), Odluka o razrješenju članice Odbora za zaštitu okoliša i prirode Hrvatskoga sabora

HRVATSKI SABOR

237

Na temelju članka 81. Ustava Republike Hrvatske i članaka 46. i 96. Poslovnika Hrvatskoga sabora, Hrvatski sabor na sjednici 5. veljače 2021. donio je

ODLUKU

O RAZRJEŠENJU ČLANICE ODBORA ZA ZAŠTITU OKOLIŠA I PRIRODE HRVATSKOGA SABORA

I.

Razrješuje se članica Odbora za zaštitu okoliša i prirode Hrvatskoga sabora dr. sc. VESNA VUČEMILOVIĆ.

II.

Ova Odluka objavit će se u »Narodnim novinama«, a stupa na snagu danom donošenja.

Klasa: 021-13/20-03/72
Zagreb, 5. veljače 2021.

HRVATSKI SABOR

Predsjednik
Hrvatskoga sabora
Gordan Jandroković, v. r.