Odluka o izboru člana i prestanku mandata člana Odbora za predstavke i pritužbe Hrvatskoga sabora

NN 13/2021 (11.2.2021.), Odluka o izboru člana i prestanku mandata člana Odbora za predstavke i pritužbe Hrvatskoga sabora

HRVATSKI SABOR

239

Na temelju članka 81. Ustava Republike Hrvatske i članaka 46. i 108. Poslovnika Hrvatskoga sabora, Hrvatski sabor na sjednici 5. veljače 2021. donio je

ODLUKU

O IZBORU ČLANA I PRESTANKU MANDATA ČLANA ODBORA ZA PREDSTAVKE I PRITUŽBE HRVATSKOGA SABORA

I.

Za člana Odbora za predstavke i pritužbe Hrvatskoga sabora bira se STIPAN ŠAŠLIN.

II.

Dana 21. siječnja 2021. dužnost člana Odbora za predstavke i pritužbe Hrvatskoga sabora prestao je obnašati DARKO PULJAŠIĆ, zbog prestanka zastupničkog mandata.

III.

Ova Odluka objavit će se u »Narodnim novinama«, a stupa na snagu danom donošenja.

Klasa: 021-13/21-03/07
Zagreb, 5. veljače 2021.

HRVATSKI SABOR

Predsjednik
Hrvatskoga sabora
Gordan Jandroković, v. r.