Odluka o razrješenju i izboru člana Savjeta za robne zalihe

NN 13/2021 (11.2.2021.), Odluka o razrješenju i izboru člana Savjeta za robne zalihe

HRVATSKI SABOR

241

Na temelju članka 81. Ustava Republike Hrvatske i članka 8. Zakona o strateškim robnim zalihama (»Narodne novine«, br. 87/02. i 14/14.) Hrvatski sabor na sjednici 5. veljače 2021. donio je

ODLUKU

O RAZRJEŠENJU I IZBORU ČLANA SAVJETA ZA ROBNE ZALIHE

I.

Razrješuje se član Savjeta za robne zalihe iz reda zastupnika Hrvatskoga sabora dr. sc. MILAN VRKLJAN.

II.

Za člana Savjeta za robne zalihe iz reda zastupnika Hrvatskoga sabora bira se DANIEL SPAJIĆ.

III.

Ova Odluka objavit će se u »Narodnim novinama«, a stupa na snagu danom donošenja.

Klasa: 021-13/21-06/02
Zagreb, 5. veljače 2021.

HRVATSKI SABOR

Predsjednik
Hrvatskoga sabora
Gordan Jandroković, v. r.