Odluka o izboru i prestanku mandata člana Odbora za unutarnju politiku i nacionalnu sigurnost Hrvatskoga sabora

NN 13/2021 (11.2.2021.), Odluka o izboru i prestanku mandata člana Odbora za unutarnju politiku i nacionalnu sigurnost Hrvatskoga sabora

HRVATSKI SABOR

242

Na temelju članka 81. Ustava Republike Hrvatske i članaka 46. i 70. Poslovnika Hrvatskoga sabora, Hrvatski sabor na sjednici 5. veljače 2021. donio je

ODLUKU

O IZBORU I PRESTANKU MANDATA ČLANA ODBORA ZA UNUTARNJU POLITIKU I NACIONALNU SIGURNOST HRVATSKOGA SABORA

I.

Za člana Odbora za unutarnju politiku i nacionalnu sigurnost Hrvatskoga sabora bira se JOSIP ŠARIĆ.

II.

Dana 31. siječnja 2021. dužnost člana Odbora za unutarnju politiku i nacionalnu sigurnost Hrvatskoga sabora prestao je obnašati dr. sc. MIROSLAV TUĐMAN, zbog prestanka zastupničkog mandata.

III.

Ova Odluka objavit će se u »Narodnim novinama«, a stupa na snagu danom donošenja.

Klasa: 021-13/21-03/10
Zagreb, 5. veljače 2021.

HRVATSKI SABOR

Predsjednik
Hrvatskoga sabora
Gordan Jandroković, v. r.