Odluka o izboru i prestanku mandata člana Odbora za obranu Hrvatskoga sabora

NN 13/2021 (11.2.2021.), Odluka o izboru i prestanku mandata člana Odbora za obranu Hrvatskoga sabora

HRVATSKI SABOR

243

Na temelju članka 81. Ustava Republike Hrvatske i članaka 46. i 72. Poslovnika Hrvatskoga sabora, Hrvatski sabor na sjednici 5. veljače 2021. donio je

ODLUKU

O IZBORU I PRESTANKU MANDATA ČLANA ODBORA ZA OBRANU HRVATSKOGA SABORA

I.

Za člana Odbora za obranu Hrvatskoga sabora bira se STIPAN ŠAŠLIN.

II.

Dana 31. siječnja 2021. dužnost člana Odbora za obranu Hrvatskoga sabora prestao je obnašati dr. sc. MIROSLAV TUĐMAN, zbog prestanka zastupničkog mandata.

III.

Ova Odluka objavit će se u »Narodnim novinama«, a stupa na snagu danom donošenja.

Klasa: 021-13/21-03/08
Zagreb, 5. veljače 2021.

HRVATSKI SABOR

Predsjednik
Hrvatskoga sabora
Gordan Jandroković, v. r.