Odluka o imenovanju članova Odbora za Ustav, Poslovnik i politički sustav Hrvatskoga sabora

NN 13/2021 (11.2.2021.), Odluka o imenovanju članova Odbora za Ustav, Poslovnik i politički sustav Hrvatskoga sabora

HRVATSKI SABOR

245

Na temelju članka 81. Ustava Republike Hrvatske i članka 61. Poslovnika Hrvatskoga sabora, Hrvatski sabor na sjednici 5. veljače 2021. donio je

ODLUKU

O IMENOVANJU ČLANOVA ODBORA ZA USTAV, POSLOVNIK I POLITIČKI SUSTAV HRVATSKOGA SABORA

I.

U Odbor za Ustav, Poslovnik i politički sustav Hrvatskoga sabora za članove se imenuju:

– BRANKO SMERDEL

– MATO PALIĆ

– BOSILJKA BRITVIĆ VETMA

– MIRELA MEZAK MATIJEVIĆ

– ĐORĐE GARDAŠEVIĆ

– SANJA BARIĆ.

II.

Ova Odluka objavit će se u »Narodnim novinama«, a stupa na snagu danom donošenja.

Klasa: 021-13/21-07/07
Zagreb, 5. veljače 2021.

HRVATSKI SABOR

Predsjednik
Hrvatskoga sabora
Gordan Jandroković, v. r.