Odluka o imenovanju članova Odbora za rad, mirovinski sustav i socijalno partnerstvo Hrvatskoga sabora

NN 13/2021 (11.2.2021.), Odluka o imenovanju članova Odbora za rad, mirovinski sustav i socijalno partnerstvo Hrvatskoga sabora

HRVATSKI SABOR

255

Na temelju članka 81. Ustava Republike Hrvatske i članka 84. Poslovnika Hrvatskoga sabora, Hrvatski sabor na sjednici 5. veljače 2021. donio je

ODLUKU

O IMENOVANJU ČLANOVA ODBORA ZA RAD, MIROVINSKI SUSTAV I SOCIJALNO PARTNERSTVO HRVATSKOGA SABORA

I.

U Odbor za rad, mirovinski sustav i socijalno partnerstvo Hrvat­skoga sabora za članove se imenuju:

– ŽELJKA OBRADOVIĆ

– MILICA JOVANOVIĆ

– DANIJEL NESTIĆ

– MARINKO UČUR.

II.

Ova Odluka objavit će se u »Narodnim novinama«, a stupa na snagu danom donošenja.

Klasa: 021-13/21-07/14
Zagreb, 5. veljače 2021.

HRVATSKI SABOR

Predsjednik
Hrvatskoga sabora
Gordan Jandroković, v. r.