Odluka o imenovanju članova Odbora za lokalnu i područnu (regionalnu) samoupravu Hrvatskoga sabora

NN 13/2021 (11.2.2021.), Odluka o imenovanju članova Odbora za lokalnu i područnu (regionalnu) samoupravu Hrvatskoga sabora

HRVATSKI SABOR

268

Na temelju članka 81. Ustava Republike Hrvatske i članka 115. Poslovnika Hrvatskoga sabora, Hrvatski sabor na sjednici 5. veljače 2021. donio je

ODLUKU

O IMENOVANJU ČLANOVA ODBORA ZA LOKALNU I PODRUČNU (REGIONALNU) SAMOUPRAVU HRVATSKOGA SABORA

I.

U Odbor za lokalnu i područnu (regionalnu) samoupravu Hrvat­skoga sabora za članove se imenuju:

– GORAN PAUK

– BORIS PILIŽOTA

– MIRJANA LICHTNER KRISTIĆ

– ZLATKO KOMADINA

– MARTIN BARIČEVIĆ

– NIVES KOPAJTICH ŠKRLEC

– SLAVKO PRIŠĆAN

– JERKO GLAVAŠ

– ANTUN VIDAKOVIĆ.

II.

Ova Odluka objavit će se u »Narodnim novinama«, a stupa na snagu danom donošenja.

Klasa: 021-13/21-07/25
Zagreb, 5. veljače 2021.

HRVATSKI SABOR

Predsjednik
Hrvatskoga sabora
Gordan Jandroković, v. r.