Odluka o imenovanju članova Nacionalnog vijeća za praćenje provedbe Strategije suzbijanja korupcije

NN 13/2021 (11.2.2021.), Odluka o imenovanju članova Nacionalnog vijeća za praćenje provedbe Strategije suzbijanja korupcije

HRVATSKI SABOR

269

Na temelju članka 81. Ustava Republike Hrvatske i članka 4. Odluke o Nacionalnom vijeću za praćenje provedbe Strategije suzbijanja korupcije (»Narodne novine«, br. 82/06. i 35/09.) Hrvatski sabor na sjednici 5. veljače 2021. donio je

ODLUKU

O IMENOVANJU ČLANOVA NACIONALNOG VIJEĆA ZA PRAĆENJE PROVEDBE STRATEGIJE SUZBIJANJA KORUPCIJE

I.

Za članove Nacionalnog vijeća za praćenje provedbe Strategije suzbijanja korupcije imenuju se:

– DARIO UMLJENOVIĆ

– MARIJA UDILJAK

– BERNARD TOPIĆ

– KREŠIMIR PLANINIĆ

– ŽELJKO JOVANOVIĆ

– ZORISLAV ANTUN PETROVIĆ.

II.

Mandat članova Nacionalnog vijeća za praćenje provedbe Nacionalnog programa suzbijanja korupcije traje do isteka mandata pojedinog saziva Hrvatskoga sabora.

III.

Ova Odluka objavit će se u »Narodnim novinama«, a stupa na snagu danom donošenja.

Klasa: 021-13/21-07/26
Zagreb, 5. veljače 2021.

HRVATSKI SABOR

Predsjednik
Hrvatskoga sabora
Gordan Jandroković, v. r.