Odluka o namjeni korištenja sredstava novčane naknade zbog neispunjenja obveze kvotnog zapošljavanja osoba s invaliditetom

NN 16/2021 (17.2.2021.), Odluka o namjeni korištenja sredstava novčane naknade zbog neispunjenja obveze kvotnog zapošljavanja osoba s invaliditetom

Ministarstvo rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike

303

Na temelju članka 10. stavka 8. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (»Narodne novine«, broj 157/13, 152/14, 39/18 i 32/20), ministar rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike donosi

ODLUKU

O NAMJENI KORIŠTENJA SREDSTAVA NOVČANE NAKNADE ZBOG NEISPUNJENJA OBVEZE KVOTNOG ZAPOŠLJAVANJA OSOBA S INVALIDITETOM

I.

Ovom se Odlukom utvrđuje namjena korištenja sredstava novčane naknade zbog neispunjenja obveze kvotnog zapošljavanja osoba s invaliditetom, a slijedom Odluke Vlade Republike Hrvatske o proglašenju katastrofe na području pogođenom potresom od 4. siječnja 2021. godine, klase: 022-03/21-04/02, urbroja: 50301-29/09-21-1.

II.

U svrhu očuvanja radnih mjesta i zadržavanja u zaposlenosti osoba s invaliditetom, neutrošena sredstva novčane naknade u iznosu od 15.000.000,00 kuna koriste se za dodjelu novčane pomoći poslodavcima koji zapošljavaju osobe s invaliditetom na području jedinica lokalne samouprave: Grad Petrinja, Grad Glina, Grad Sisak, Grad Hrvatska Kostajnica, Općina Lekenik, Općina Sunja, Općina Donji Kukuruzari, Općina Majur, Općina Dvor, Općina Topusko, Općina Gvozd, Općina Jasenovac, Općina Hrvatska Dubica, Općina Martinska Ves, Općina Pokupsko i Općina Kravarsko, na kojima je proglašena katastrofa uzrokovana potresom.

III.

Zadužuje se Upravno vijeće Zavoda za vještačenje, profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s invaliditetom za raspisivanje javnog poziva za dodjelu sredstava iz točke II. ove Odluke.

IV.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-02/20-01/10

Urbroj: 524-04-01-02/1-21-7

Zagreb, 10. veljače 2021.

Ministar
Josip Aladrović, v. r.