Odluka o uvođenju nužne epidemiološke mjere zabrane posjete korisnicima unutar prostorija domova za starije i nemoćne osobe na području Osječko-baranjske županije

NN 16/2021 (17.2.2021.), Odluka o uvođenju nužne epidemiološke mjere zabrane posjete korisnicima unutar prostorija domova za starije i nemoćne osobe na području Osječko-baranjske županije

Stožer civilne zaštite Republike Hrvatske

305

Na temelju članka 47. Zakona o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti (»Narodne novine« broj 79/07, 113/08, 43/09, 130/17, 114/18, 47/20 i 134/20) a u vezi s člankom 18. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti (»Narodne novine« broj 47/20) i u vezi s člankom 5. Zakona o izmjeni i dopunama Zakona o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti (»Narodne novine« broj 134/20) i članka 22.a Zakona o sustavu civilne zaštite (»Narodne novine« broj 82/15, 118/18 i 31/20), Stožer civilne zaštite Republike Hrvatske, 17. veljače 2021., donosi

ODLUKU

O UVOĐENJU NUŽNE EPIDEMIOLOŠKE MJERE ZABRANE POSJETE KORISNICIMA UNUTAR PROSTORIJA DOMOVA ZA STARIJE I NEMOĆNE OSOBE NA PODRUČJU OSJEČKO-BARANJSKE ŽUPANIJE

I.

Na prijedlog Stožera civilne zaštite Osječko-baranjske županije uvodi se nužna epidemiološka mjera zabrane posjete korisnicima unutar prostorija domova za starije i nemoćne osobe, osim u iznimnim slučajevima kada je ravnatelj ili druga ovlaštena osoba obvezna napraviti procjenu rizika.

II.

Nužna epidemiološka mjera iz ove Odluke određuje se u trajanju do 1. ožujka 2021.

III.

Ova Odluka objavit će se u »Narodnim novinama«, a stupa na snagu 18. veljače 2021.

Klasa: 810-06/20-01/7

Urbroj: 511-01-300-21-300

Zagreb, 17. veljače 2021.

Načelnik Stožera
potpredsjednik Vlade
i ministar unutarnjih poslova
dr. sc. Davor Božinović, v. r.