Rješenje o imenovanju predsjednika Upravnog vijeća Državne škole za javnu upravu

NN 18/2021 (23.2.2021.), Rješenje o imenovanju predsjednika Upravnog vijeća Državne škole za javnu upravu

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

329

Na temelju članka 31. stavka 4. Zakona o Vladi Republike Hrvatske (»Narodne novine«, br. 150/11., 119/14., 93/16. i 116/18.) i članka 12. stavka 2. Uredbe o osnivanju Državne škole za javnu upravu (»Narodne novine«, br. 144/10., 62/12., 112/12., 72/15. i 84/18.), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 11. veljače 2021. donijela

RJEŠENJE

O IMENOVANJU PREDSJEDNIKA UPRAVNOG VIJEĆA DRŽAVNE ŠKOLE ZA JAVNU UPRAVU

Imenuje se SANJIN RUKAVINA predsjednikom Upravnog vijeća Državne škole za javnu upravu.

Klasa: 080-02/21-01/23

Urbroj: 50301-15/07-21-02

Zagreb, 11. veljače 2021.

Predsjednik
mr. sc. Andrej Plenković, v. r.