Rješenje o razrješenju pomoćnika ministra hrvatskih branitelja

NN 18/2021 (23.2.2021.), Rješenje o razrješenju pomoćnika ministra hrvatskih branitelja

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

332

Na temelju članka 31. stavka 4. Zakona o Vladi Republike Hrvat­ske (»Narodne novine«, br. 150/11., 119/14., 93/16. i 116/18.), članka 46. stavka 1. i članka 69. stavka 2. Zakona o sustavu državne uprave (»Narodne novine«, broj 66/19.), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 11. veljače 2021. donijela

RJEŠENJE

O RAZRJEŠENJU POMOĆNIKA MINISTRA HRVATSKIH BRANITELJA

Razrješuje se DINKO TANDARA dužnosti pomoćnika ministra hrvatskih branitelja.

Klasa: UP/I 080-02/21-02/09
Urbroj: 50301-15/07-21-03
Zagreb, 11. veljače 2021.

Predsjednik
mr. sc. Andrej Plenković, v. r.