Rješenje o razrješenju pomoćnice ministra zdravstva

NN 18/2021 (23.2.2021.), Rješenje o razrješenju pomoćnice ministra zdravstva

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

337

Na temelju članka 31. stavka 4. Zakona o Vladi Republike Hrvatske (»Narodne novine«, br. 150/11., 119/14., 93/16. i 116/18.), članka 46. stavka 1. i članka 69. stavka 2. Zakona o sustavu državne uprave (»Narodne novine«, broj 66/19.), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 11. veljače 2021. donijela

RJEŠENJE

O RAZRJEŠENJU POMOĆNICE MINISTRA ZDRAVSTVA

Razrješuje se VERA KATALINIĆ-JANKOVIĆ, dr. med., dužnosti pomoćnice ministra zdravstva.

Klasa: UP/I 080-02/21-02/03

Urbroj: 50301-15/28-21-02

Zagreb, 11. veljače 2021.

Predsjednik
mr. sc. Andrej Plenković, v. r.