Pravilnik o izmjeni Pravilnika o programu i načinu provedbe stručnog usavršavanja predsjednika sudova i državnih odvjetnika

NN 19/2021 (24.2.2021.), Pravilnik o izmjeni Pravilnika o programu i načinu provedbe stručnog usavršavanja predsjednika sudova i državnih odvjetnika

MINISTARSTVO PRAVOSUĐA I UPRAVE

431

Na temelju članka 30.a stavka 3. Zakona o sudovima (»Narodne novine«, broj 28/13, 33/15, 82/15 i 67/18) i članka 55. stavka 3. Zakona o državnom odvjetništvu (»Narodne novine«, broj 67/18), ministar pravosuđa i uprave donosi

PRAVILNIK

O IZMJENI PRAVILNIKA O PROGRAMU I NAČINU PROVEDBE STRUČNOG USAVRŠAVANJA PREDSJEDNIKA SUDOVA I DRŽAVNIH ODVJETNIKA

Članak 1.

U Pravilniku o programu i načinu provedbe stručnog usavršavanja predsjednika sudova i državnih odvjetnika (»Narodne novine«, broj 106/19) u članku 3. stavku 2. brojka: »60« zamjenjuje se brojkom: »30«.

Članak 2.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-02/21-01/09
Urbroj: 514-03-02-01-01/02-21-02
Zagreb, 15. veljače 2021.

Ministar
dr. sc. Ivan Malenica, v. r.