Naredba o izmjeni i dopuni Naredbe o mjerama zaštite zdravlja životinja od zaraznih i nametničkih bolesti i njihovom financiranju u 2021. godini

NN 19/2021 (24.2.2021.), Naredba o izmjeni i dopuni Naredbe o mjerama zaštite zdravlja životinja od zaraznih i nametničkih bolesti i njihovom financiranju u 2021. godini

MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE

435

Na temelju članka 17. stavka 1. Zakona o veterinarstvu (»Narodne novine«, br. 82/13, 148/13 i 115/18) ministrica poljoprivrede donosi

NAREDBU

O IZMJENI I DOPUNI NAREDBE O MJERAMA ZAŠTITE ZDRAVLJA ŽIVOTINJA OD ZARAZNIH I NAMETNIČKIH BOLESTI I NJIHOVOM FINANCIRANJU U 2021. GODINI

I.

U Naredbi o mjerama zaštite životinja od zaraznih i nametničkih bolesti i njihovom financiranju u 2021. godini (»Narodne novine«, broj 2/21, 4/21 i 7/21) u Dijelu II. članak 2. stavak 4. podstavak a) mijenja se i glasi:

»a) na području Sisačko-moslavačke županije: naselja na području jedinica lokalne samouprave Petrinja, Sisak, Glina, Hrvatska Kostajnica, Donji Kukuruzari, Dvor, Gvozd, Hrvatska Dubica, Lekenik, Majur, Martinska Ves, Sunja, Topusko i Jasenovac«.

U Dijelu II. članak 2. stavak 4. dodaje se podstavak g) i glasi:

»g) na području Zagrebačke županije: naselja na području jedinica lokalne samouprave Pokupsko i Kravarsko«.

II.

U Dijelu II. u članku 3. stavak 13. mijenja se i glasi:

»(13) Iznimno od stavka 11. ovoga članka za posjednike životinja s prijavljenim prebivalištem ili boravištem na području jedinica lokalne samouprave Petrinja, Sisak, Glina, Hrvatska Kostajnica, Donji Kukuruzari, Dvor, Gvozd, Hrvatska Dubica, Lekenik, Majur, Martinska Ves, Sunja, Topusko, Jasenovac, Kravarsko i Pokupsko troškovi provođenja mjera iz stavaka 1. i 2. ovoga članka podmiruju se iz državnog proračuna.«

III.

U Dijelu VII. u članku 26. stavak 7. mijenja se i glasi:

»(7) Iznimno od stavka 6. ovoga članka, za posjednike životinja na području jedinica lokalne samouprave Petrinja, Sisak, Glina, Hrvatska Kostajnica, Donji Kukuruzari, Dvor, Gvozd, Hrvatska Dubica, Lekenik, Majur, Martinska Ves, Sunja, Topusko, Jasenovac, Kravarsko i Pokupsko troškovi provođenja mjera iz stavaka 1. i 3. ovoga članka podmiruju se iz državnog proračuna.«

IV.

Ova Naredba stupa na snagu prvoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 322-01/20-01/252

Urbroj: 525-10/0529-21-9

Zagreb, 22. veljače 2021.

Ministrica poljoprivrede
Marija Vučković, v. r.