Izmjena Upisnika dobavljača šumskog reprodukcijskog materijala tijekom 2020. godine

NN 19/2021 (24.2.2021.), Izmjena Upisnika dobavljača šumskog reprodukcijskog materijala tijekom 2020. godine

MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE

436

Ministarstvo poljoprivrede, na temelju članka 24. Zakona o šumskom reprodukcijskom materijalu (»Narodne novine« broj 75/09, 61/11, 56/13, 14/14, 32/19 i 98/19) i članka 6. stavka 4. Pravilnika o uvjetima i načinu upisa u Upisnik dobavljača šumskog reprodukcijskog materijala (»Narodne novine« broj 4/11, 58/11 i 21/17) objavljuje

IZMJENU UPISNIKA

DOBAVLJAČA ŠUMSKOG REPRODUKCIJSKOG MATERIJALA TIJEKOM 2020. GODINE

I. U Upisnik dobavljača šumskog reprodukcijskog materijala upisani su:

1. NATURA PLUS j.d.o.o. sa sjedištem u Vjekoslava Koroskenya 34, 48260 Križevci, u Upisnik dobavljača šumskog reprodukcijskog materijala pod upisnim brojem HR-NAT-504316

2. A.M.S. – BIOMASA d.o.o. sa sjedištem u Osječka 69, 31326 Darda, u Upisnik dobavljača šumskog reprodukcijskog materijala pod upisnim brojem HR-AMS-700015.

II. Iz Upisnika dobavljača šumskog reprodukcijskog materijala brisani su:

1. ABIES d.o.o. sa sjedištem u Bukovje Križevačko 148, 48260 Križevci, u Upisnik dobavljača šumskog reprodukcijskog materijala upisana pod upisnim brojem HR-ABI- 404312.

Klasa: 321-07/21-02/01
Urbroj: 525-11/0638-21-1
Zagreb, 3. veljače 2021.

Ministrica poljoprivrede
Marija Vučković, v. r.