Izmjene Registra šumskih sjemenskih objekata tijekom 2020. godine

NN 19/2021 (24.2.2021.), Izmjene Registra šumskih sjemenskih objekata tijekom 2020. godine

MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE

437

Ministarstvo poljoprivrede, na temelju članka 28. stavka 2. Zakona o šumskom reprodukcijskom materijalu (»Narodne novine«, broj 75/09, 61/11, 56/13, 14/14, 32/19 i 98/19) i članka 10. stavka 2. Pravilnika o obliku, sadržaju i načinu vođenja Registra šumskih sjemenskih objekata (»Narodne novine«, broj 4/11 i 21/17) objavljuje

IZMJENE

REGISTRA ŠUMSKIH SJEMENSKIH OBJEKATA TIJEKOM 2020. GODINE

I. U Registar šumskih sjemenskih objekata upisani su:

1. pod registarskim brojem HR-QRO-SI-112-399 šumski sjemenski objekt hrasta lužnjaka (Quercus robur L.), tipa sjemenski izvor, podtipa šumska sastojina, u kategoriji »poznato podrijetlo«, površine 287,78 hektara, odjel/odsjek 44a, 64a, 65a, 66ab, 67bc, 68a, 79abc, 82ab, 90b, 91a, 92bc, 93ab, 103ab, 104ab u gospodarskoj jedinici Slatinske nizinske šume, Šumarija Slatina, Uprava šuma Podružnica Slatina.

2. pod registarskim brojem HR-CBE-SI-000-400 šumski sjemenski objekt običnog graba (Carpinus betulus L.), tipa sjemenski izvor, podtipa šumska sastojina, u kategoriji »poznato podrijetlo«, površine 14,45 hektara, odjeli/odsjeci 83ab u gospodarskoj jedinici Slatinske nizinske šume, Šumarija Slatina, Uprava šuma Podružnica Slatina.

3. pod registarskim brojem HR-QIL-SI-112/401 šumski sjemenski objekt hrasta crnike (Quercus ilex L.), tipa sjemenski izvor, podtipa šumska sastojina, u kategoriji »poznato podrijetlo«, površine 2,38 hektara, odjel/odsjek 25i u gospodarskoj jedinici Biograd, Šumarija Biograd na moru, Uprava šuma Podružnica Split.

4. pod registarskim brojem HR-CSA-SI-000/402 šumski sjemenski objekt europskog pitomog kestena (Castanea sativa Mill.), tipa sjemenski izvor, podtipa šumska sastojina, u kategoriji »poznato podrijetlo«, površine 45,15 hektara, odjel/odsjek 101a i 110a u gospodarskoj jedinici Prolom Kobiljak – Šaševa, Šumarija Glina, Uprava šuma Podružnica Sisak.

5. pod registarskim brojem HR-QPE-SI-214/403 šumski sjemenski objekt hrasta kitnjaka (Quercus petraea (Matt.) Liebl.), tipa sjemenski izvor, podtipa šumska sastojina, u kategoriji »poznato podrijetlo«, površine 93,56 hektara, odjel/odsjek 7c, 8b, 26b i 26c u gospodarskoj jedinici Pokule – Pećine, Šumarija Glina, Uprava šuma Podružnica Sisak.

6. pod registarskim brojem HR-QRO-SI-113/404 šumski sjemenski objekt hrasta lužnjaka (Quercus robur L.), tipa sjemenski izvor, podtipa šumska sastojina, u kategoriji »poznato podrijetlo«, površine 14,69 hektara, odjel/odsjek 24b u gospodarskoj jedinici Jazmak – Kosturač – Buk – Drobna, Šumarija Križevci, Uprava šuma Podružnica Koprivnica.

II. U Registru šumskih sjemenskih objekata brisani su:

1. pod registarskim brojem HR-QRO-SS-111/122 šumski sjemenski objekt hrasta lužnjaka (Quercus robur L.) tipa sjemenska sastojina, u kategoriji »selekcioniran«, površine 24,81 hektara, odjel/odsjek 33a u gospodarskoj jedinici Valpovačke nizinske šume, Šumarija Valpovo, Uprava šuma Podružnica Osijek.

2. pod registarskim brojem HR-CBE-SS-000/123 šumski sjemenski objekt običnog graba (Carpinus betulus L.) tipa sjemenska sastojina, u kategoriji »selekcioniran«, površine 24,81 hektar, odjel/odsjek 33a u gospodarskoj jedinici Valpovačke nizinske šume, Šumarija Valpovo, Uprava šuma Podružnica Osijek.

3. pod registarskim brojem HR-QRO-SI-113/219 šumski sjemenski objekt hrasta lužnjaka (Quercus robur L.) tipa sjemenski izvor, u kategoriji »poznato podrijetlo«, površine 20,45 hektara, odjel/odsjek 41a u gospodarskoj jedinici Jazmak-Kosturač-Buk-Drobna, Šumarija Križevci, Uprava šuma Podružnica Koprivnica.

4. pod registarskim brojem HR-CSA-SI-000/358 šumski sjemenski objekt europskog pitomog kestena (Castanea sativa Mill.) tipa sjemenska izvor, u kategoriji »poznato podrijetlo«, površine 11,19 hektara, odjel/odsjek 75a i 83b u gospodarskoj jedinici Prolom Kobiljak – Šaševa, Šumarija Glina, Uprava šuma Podružnica Sisak.

III. U Registru šumskih sjemenskih objekata mijenjaju se sljedeći podaci:

1. površina šumskog sjemenskog objekta pod registarskim brojem HR-QPE-SI-212/065 na način da se umjesto »1.641,45 ha« upisuje »1.522,01 ha«, a umjesto dosadašnjih odjela/odsjeka upisuju se odjeli/odsjeci »1aef, 2b, 3bc, 4bcd, 6b, 8ade, 12b, 14a, 15a, 16abc, 17bcd, 18b, 19b, 20a, 22b, 25ab, 26a, 33df, 37b, 39a, 43ab, 47b, 48abe, 49a, 50bc, 51acd, 52a, 53a, 55c, 58a, 59ad, 60abcde, 61ac, 62ab, 63d, 65abcde, 66abcd, 67acde, 68cd, 69ab, 70c, 71abc, 72bc, 74b, 75ab, 76ab, 77ab, 78ac, 79abc, 80d i 83d«.

2. površina šumskog sjemenskog objekta pod registarskim brojem HR-FSY-SI-222/066 na način da se umjesto »1.975,96 ha« upisuje »1.769,51 ha«, a umjesto dosadašnjih odjela/odsjeka upisuju se odjeli/odsjeci »1b, 5abc, 6a, 7ad, 9f, 10abc, 11abc, 12a, 13b, 14b, 17a, 19a, 20b, 21b, 22ac, 23a, 27abcd, 28ac, 32acde, 33ac, 34acd, 35cd, 36ac, 37a, 38ab, 39bcd, 40abc, 41ab, 42abc, 43d, 44acd, 45acd, 46ab, 47c, 49b, 51b, 52b, 53bc, 54bc, 55ab, 56ac, 57ad, 58df, 59ce, 62d, 63ac, 64abd, 68ab, 69c, 70b, 72a, 73abd, 74a, 78b, 80c, 81ac, 82abc i 83abc«.

3. površina šumskog sjemenskog objekta pod registarskim brojem HR-QPE-SI-212/073 na način da se umjesto »1.253,74 ha« upisuje »1.224,10 ha«, a umjesto dosadašnjih odjela/odsjeka upisuju se odjeli/odsjeci »130ab, 131ab, 132a, 134b, 135e, 136ab, 137ab, 141abc, 142c, 148b, 149fi, 150b, 153b, 155ab, 156ab, 157a, 158abd, 160b, 164b, 165b, 166ac, 168ac, 169bc, 170abcde, 171b, 172b, 173ab, 174ab, 175a, 176a, 178ab, 179abd, 180abde, 181bc, 182b, 183ad, 185abd, 190abc i 197a«.

4. površina šumskog sjemenskog objekta pod registarskim brojem HR-QPE-SI-212/082 na način da se umjesto »190,08 ha« upisuje »474,94 ha«, a umjesto dosadašnjih odjela/odsjeka upisuju se odjeli/odsjeci »100f, 101d, 102bcd, 103ac, 104abc, 105abc, 106abc, 107abc, 108abc, 109abc, 110abcd, 111abe i 113a«.

5. površina šumskog sjemenskog objekta pod registarskim brojem HR-PAB-SS-331/149 na način da se umjesto »26,30 ha« upisuje »26,41 ha«.

Klasa: 321-07/21-02/02

Urbroj: 525-11/0638-21-1

Zagreb, 5. veljače 2021.

Ministrica poljoprivrede
Marija Vučković, v. r.