Odluka o razrješenju članice i izboru člana Odbora za gospodarstvo hrvatskoga sabora

NN 20/2021 (26.2.2021.), Odluka o razrješenju članice i izboru člana Odbora za gospodarstvo hrvatskoga sabora

HRVATSKI SABOR

446

Na temelju članka 81. Ustava Republike Hrvatske i članaka 46. i 76. Poslovnika Hrvatskoga sabora, Hrvatski sabor na sjednici
19. veljače 2021. donio je

ODLUKU

O RAZRJEŠENJU ČLANICE I IZBORU ČLANA ODBORA ZA GOSPODARSTVO HRVATSKOGA SABORA

I.

Razrješuje se članica Odbora za gospodarstvo Hrvatskoga sabora BRANKA JURIČEV-MARTINČEV.

II.

Za člana Odbora za gospodarstvo Hrvatskoga sabora bira se TOMISLAV OKROŠA.

III.

Ova Odluka objavit će se u »Narodnim novinama«, a stupa na snagu danom donošenja.

Klasa: 021-13/21-03/12
Zagreb, 19. veljače 2021.

HRVATSKI SABOR

Predsjednik
Hrvatskoga sabora
Gordan Jandroković, v. r.