Odluka o razrješenju i izboru potpredsjednika Odbora za obitelj, mlade i sport Hrvatskoga sabora

NN 20/2021 (26.2.2021.), Odluka o razrješenju i izboru potpredsjednika Odbora za obitelj, mlade i sport Hrvatskoga sabora

HRVATSKI SABOR

447

Na temelju članka 81. Ustava Republike Hrvatske i članaka 46. i 88. Poslovnika Hrvatskoga sabora, Hrvatski sabor na sjednici 19. veljače 2021. donio je

ODLUKU

O RAZRJEŠENJU I IZBORU POTPREDSJEDNIKA ODBORA ZA OBITELJ, MLADE I SPORT HRVATSKOGA SABORA

I.

Razrješuje se potpredsjednik Odbora za obitelj, mlade i sport Hrvatskoga sabora ANTE BAČIĆ.

II.

Za potpredsjednika Odbora za obitelj, mlade i sport Hrvatskoga sabora bira se VELJKO KAJTAZI.

III.

Ova Odluka objavit će se u »Narodnim novinama«, a stupa na snagu danom donošenja.

Klasa: 021-13/21-03/13
Zagreb, 19. veljače 2021.

HRVATSKI SABOR

Predsjednik
Hrvatskoga sabora
Gordan Jandroković, v. r.