Odluka o imenovanju i prestanku mandata voditelja, razrješenju člana i imenovanju članice izaslanstva Hrvatskoga sabora u Parlamentarnoj skupštini NATO-a

NN 20/2021 (26.2.2021.), Odluka o imenovanju i prestanku mandata voditelja, razrješenju člana i imenovanju članice izaslanstva Hrvatskoga sabora u Parlamentarnoj skupštini NATO-a

HRVATSKI SABOR

448

Na temelju članka 81. Ustava Republike Hrvatske, Hrvatski sabor na sjednici 19. veljače 2021. donio je

ODLUKU

O IMENOVANJU I PRESTANKU MANDATA VODITELJA, RAZRJEŠENJU ČLANA I IMENOVANJU ČLANICE IZASLANSTVA HRVATSKOGA SABORA U PARLAMENTARNOJ SKUPŠTINI NATO-a

I.

Za voditelja Izaslanstva Hrvatskoga sabora u Parlamentarnoj skupštini NATO-a imenuje se ANTE BAČIĆ.

II.

Razrješuje se član Izaslanstva Hrvatskoga sabora u Parlamentarnoj skupštini NATO-a ANTE BAČIĆ.

III.

Za članicu Izaslanstva Hrvatskoga sabora u Parlamentarnoj skupštini NATO-a imenuje se mr. sc. ZDRAVKA BUŠIĆ.

IV.

Dana 31. siječnja 2021. dužnost voditelja Izaslanstva Hrvatskoga sabora u Parlamentarnoj skupštini NATO-a Hrvatskoga sabora prestao je obnašati dr. sc. MIROSLAV TUĐMAN, zbog prestanka zastupničkog mandata.

V.

Ova Odluka objavit će se u »Narodnim novinama«, a stupa na snagu danom donošenja.

Klasa: 021-13/21-04/01
Zagreb, 19. veljače 2021.

HRVATSKI SABOR

Predsjednik
Hrvatskoga sabora
Gordan Jandroković, v. r.