Odluka o razrješenju dijela članova Nacionalnog vijeća za sport

NN 20/2021 (26.2.2021.), Odluka o razrješenju dijela članova Nacionalnog vijeća za sport

HRVATSKI SABOR

449

Na temelju članka 81. Ustava Republike Hrvatske i članka 4. stavka 1. Zakona o sportu (»Narodne novine«, br. 71/06., 150/08., 124/10., 124/11., 86/12., 94/13., 85/15., 19/16., 98/19., 47/20. i 77/20.) Hrvatski sabor na sjednici 19. veljače 2021. donio je

ODLUKU

O RAZRJEŠENJU DIJELA ČLANOVA NACIONALNOG VIJEĆA ZA SPORT

I.

Razrješuje se ANTE BAKOVIĆ dužnosti člana Nacionalnog vijeća za sport, na koju je imenovan na prijedlog Vlade Republike Hrvatske, s danom 15. veljače 2021., zbog isteka mandata.

II.

Razrješuju se dužnosti članovi Nacionalnog vijeća za sport, na koje su imenovani na prijedlog Hrvatskog olimpijskog odbora, s danom 15. veljače 2021., zbog isteka mandata:

‒ MARIO MEŠTROVIĆ

‒ TOMISLAV GRAHOVAC.

III.

Razrješuje se RATKO KOVAČIĆ dužnosti člana Nacionalnog vijeća za sport, na koju je imenovan na prijedlog Hrvatskog paraolimpijskog odbora, s danom 15. veljače 2021., zbog isteka mandata.

IV.

Razrješuje se MARIJO LUŠIĆ dužnosti člana Nacionalnog vijeća za sport, na koju je imenovan na prijedlog Hrvatskog sportskog saveza gluhih, s danom 15. veljače 2021., zbog isteka mandata.

V.

Razrješuje se dr. sc. TOMISLAV KRISTIČEVIĆ dužnosti člana Nacionalnog vijeća za sport, na koju je imenovan na prijedlog Kineziološkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, s danom 15. veljače 2021., zbog isteka mandata.

Klasa: 021-13/21-07/29
Zagreb, 19. veljače 2021.

HRVATSKI SABOR

Predsjednik
Hrvatskoga sabora
Gordan Jandroković, v. r.