Odluka o imenovanju dijela članova Nacionalnog vijeća za sport

NN 20/2021 (26.2.2021.), Odluka o imenovanju dijela članova Nacionalnog vijeća za sport

HRVATSKI SABOR

450

Na temelju članka 81. Ustava Republike Hrvatske i članka 4. stavka 1. Zakona o sportu (»Narodne novine«, br. 71/06., 150/08., 124/10., 124/11., 86/12., 94/13., 85/15., 19/16., 98/19., 47/20. i 77/20.) Hrvatski sabor na sjednici 19. veljače 2021. donio je

ODLUKU

O IMENOVANJU DIJELA ČLANOVA NACIONALNOG VIJEĆA ZA SPORT

I.

Članom Nacionalnog vijeća za sport, na prijedlog Vlade Republike Hrvatske, imenuje se ANTE BAKOVIĆ, s danom 16. veljače 2021., na mandat od četiri godine.

II.

Članovima Nacionalnog vijeća za sport, na prijedlog Hrvatskog olimpijskog odbora, s danom 16. veljače 2021., na mandat od četiri godine, imenuju se:

‒ TOMISLAV GRAHOVAC

‒ MARIO VUKOJA.

III.

Članom Nacionalnog vijeća za sport, na prijedlog Hrvatskog paraolimpijskog odbora, imenuje se RATKO KOVAČIĆ, s danom 16. veljače 2021., na mandat od četiri godine.

IV.

Članom Nacionalnog vijeća za sport, na prijedlog Hrvatskog sportskog saveza gluhih, imenuje se OLIVER LUŠIĆ, s danom 16. veljače 2021., na mandat od četiri godine.

V.

Članom Nacionalnog vijeća za sport, na prijedlog Kineziološkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, imenuje se dr. sc. TOMISLAV KRISTIČEVIĆ, s danom 16. veljače 2021., na mandat od četiri godine.

Klasa: 021-13/21-07/29
Zagreb, 19. veljače 2021.

HRVATSKI SABOR

Predsjednik
Hrvatskoga sabora
Gordan Jandroković, v. r.