Plan usklađivanja zakonodavstva Republike Hrvatske s pravnom stečevinom Europske unije za 2021. godinu

NN 20/2021 (26.2.2021.), Plan usklađivanja zakonodavstva Republike Hrvatske s pravnom stečevinom Europske unije za 2021. godinu

HRVATSKI SABOR

451

Na temelju članka 81. Ustava Republike Hrvatske, Hrvatski sabor na sjednici 19. veljače 2021. donio je

PLAN

USKLAĐIVANJA ZAKONODAVSTVA REPUBLIKE HRVATSKE S PRAVNOM STEČEVINOM EUROPSKE UNIJE ZA 2021. GODINU

Redni brojZAKONODAVNE MJERE

SJEDNICE HRVATSKOG SABORA

I. KVARTAL

1.Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o tržištu kapitala (MFIN)
2.Zakon o provedbi Uredbe (EU) 2019/2088 o objavama povezanim s održivosti u sektoru financijskih usluga (MFIN)
3.Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o deviznom poslovanju (MFIN)
4.Zakon o izdavanju pokrivenih obveznica i javnom nadzoru pokrivenih obveznica (MFIN)
5.Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o alternativnim investicijskim fondovima (MFIN)
6.Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o otvorenim investicijskim fondovima s javnom ponudom (MFIN)
7.Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o poticanju ulaganja (MGOR)
8.Zakon o gospodarenju otpadom (MGOR)
9.Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o biogorivima za prijevoz (MGOR)
10.Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o tržištu toplinske energije (MGOR)
11.Zakon o tržištu električne energije (MGOR)
12.Zakon o obnovljivim izvorima energije i visokoučinkovitoj kogeneraciji (MGOR)
13.Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o vodama (MGOR)
14.Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o prijevozu u cestovnom prometu (MMPI)
15.Zakon o izmjeni Zakona o željeznici (MMPI)
16.Zakon o izmjenama Zakona o promicanju čistih i energetski učinkovitih vozila u cestovnom prijevozu (MMPI)
17.Zakon o zdravlju životinja (MPOLJ)
18.Zakon o veterinarstvu (MPOLJ)
19.Zakon o održivoj uporabi pesticida (MPOLJ)
20.Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o odvjetništvu (MPU)
21.Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o pravu na pristup informacijama (MPU)
22.Zakon o izmjenama i dopunama Stečajnog zakona (MPU)
23.Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o stečaju potrošača (MPU)
24.Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o trgovačkim društvima (MPU)
25.Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o sudskom registru (MPU)
26.Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o pružanju usluga u turizmu (MTS)
27.Zakon o kritičnoj infrastrukturi (MUP)
28.Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti tržišnog natjecanja (AZTN)

ZAKONODAVNE MJERE

SJEDNICE HRVATSKOG SABORA

II. KVARTAL

29.Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o uspostavi infrastrukture za alternativna goriva (MMPI)
30.Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o cestama (MMPI)
31.Zakon o elektroničkim komunikacijama (MMPI)
32.Zakon o kibernetičkoj sigurnosnoj certifikaciji (SDURDD)
33.Zakon o izmjenama i dopunama Kaznenog zakona (MPU)
34.Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o obveznim odnosima (MPU)
35.Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti zraka (MGOR)
36.Zakon o socijalnoj skrbi (MRMSOSP)
ZAKONODAVNE MJERE

SJEDNICE HRVATSKOG SABORA

III. KVARTAL

37.Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o trošarinama (MFIN)
38.Zakon o zaštiti potrošača (MGOR)
39.Zakon o postupku notifikacije u području tehničkih propisa i propisa o uslugama informacijskog društva (MGOR)
40.Zakon o tehničkim zahtjevima za proizvode i ocjenjivanju sukladnosti (MGOR)
41.Zakon o plovidbi i lukama unutarnjih voda (MMPI)
42.Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o radnom vremenu, obveznim odmorima mobilnih radnika i uređajima za bilježenje u cestovnom prijevozu (MMPI)
43.Zakon o veterinarsko-medicinskim proizvodima (MPOLJ)
44.Zakon o ljekovitoj hrani za životinje (MPOLJ)
45.Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o morskom ribarstvu (MPOLJ)
46.Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti osoba koje prijavljuju nepravilnosti (MPU)
ZAKONODAVNE MJERE

SJEDNICE HRVATSKOG SABORA

IV. KVARTAL

47.Zakon o proračunu (MFIN)
48.Zakon o provedbi Uredbe (EU) 2019/1238 o paneuropskom osobnom mirovinskom proizvodu (PEPP) (MFIN)
49.Zakon o provedbi Uredbe (EU) 2020/1503 Europskog parlamenta i Vijeća od 7. listopada 2020. o europskim pružateljima usluga skupnog financiranja (MFIN)
50.Zakon o provedbi Uredbe (EU) 2020/852 o uspostavi okvira za olakšavanje održivih ulaganja (MFIN)
51.Zakon o gnojidbenim proizvodima (MPOLJ)
52.Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o pravnim posljedicama osude, kaznenoj evidenciji i rehabilitaciji (MPU)
53.Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o međunarodnoj i privremenoj zaštiti (MUP)
54.Zakon o izmjenama Zakona o ugostiteljskoj djelatnosti (MTS)
55.Zakon o vanjskim poslovima (MVEP)
56.Zakon o rodiljnim i roditeljskim potporama (SDUDM)Klasa: 022-03/20-01/172
Zagreb, 19. veljače 2021.

HRVATSKI SABOR

Predsjednik
Hrvatskoga sabora
Gordan Jandroković, v. r.