Odluka o raspodjeli donacija financijskih sredstava uplaćenih na račun državnog proračuna u akciji »Pomoć za obnovu nakon potresa«

NN 20/2021 (26.2.2021.), Odluka o raspodjeli donacija financijskih sredstava uplaćenih na račun državnog proračuna u akciji »Pomoć za obnovu nakon potresa«

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

453

Na temelju članka 8. i članka 31. stavka 2. Zakona o Vladi Republike Hrvatske (»Narodne novine«, br. 150/11., 119/14., 93/16. i 116/18.), a u vezi s člankom 40.a Zakona o obnovi zgrada oštećenih potresom na području Grada Zagreba, Krapinsko-zagorske županije, Zagrebačke županije, Sisačko-moslavačke županije i Karlovačke županije (»Narodne novine«, br. 102/20. i 10/21.) i Odlukom o otvaranju računa za donacije financijskih sredstava u akciji »Pomoć za obnovu nakon potresa« (»Narodne novine«, broj 147/20.), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 25. veljače 2021. donijela

ODLUKU

O RASPODJELI DONACIJA FINANCIJSKIH SREDSTAVA UPLAĆENIH NA RAČUN DRŽAVNOG PRORAČUNA U AKCIJI »POMOĆ ZA OBNOVU NAKON POTRESA«

I.

Ovom Odlukom utvrđuje se raspodjela doniranih financijskih sredstava koja su na račun državnog proračuna Republike Hrvatske uplaćena u akciji »Pomoć za obnovu nakon potresa«, a koja su namijenjena za sanaciju posljedica potresa u gradovima Petrinji, Sisku i Glini te drugim gradovima i općinama koje su pogodili razorni potresi, a za koje je proglašena katastrofa Odlukom o proglašenju katastrofe na području pogođenom potresom (»Narodne novine«, broj 1/21.).

Na račun državnog proračuna Republike Hrvatske u akciji »Pomoć za obnovu nakon potresa« do 24. veljače 2021. uplaćeno je ukupno 101.518.809,62 kune, koje će se raspodijeliti u skladu s točkom II. ove Odluke.

Financijska sredstva koja će na račun državnog proračuna Republike Hrvatske u akciji »Pomoć za obnovu nakon potresa« biti uplaćena nakon 24. veljače 2021., raspodjeljivat će se svakog prvog radnog dana u mjesecu u skladu s točkom II. ove Odluke.

II.

Financijska sredstva iz točke I. ove Odluke prikupljena u akciji »Pomoć za obnovu nakon potresa« raspodijelit će se na pozicije Središnjeg državnog ureda za obnovu i stambeno zbrinjavanje.

Financijska sredstva raspodijeljena na pozicije Središnjeg državnog ureda za obnovu i stambeno zbrinjavanje, koristit će se za obavljanje poslova obnove, odnosno uklanjanja obiteljskih kuća i gradnje zamjenskih obiteljskih kuća i za druge poslove koje obavlja Središnji državni ured za obnovu i stambeno zbrinjavanje u skladu sa Zakonom o obnovi zgrada oštećenih potresom na području Grada Zagreba, Krapinsko-zagorske županije, Zagrebačke županije, Sisačko-moslavačke županije i Karlovačke županije i aktima donesenima na temelju njega.

III.

Zadužuje se Središnji državni ured za obnovu i stambeno zbrinjavanje, da mjesečno izvještava Vladu Republike Hrvatske o utrošku financijskih sredstava prikupljenih u akciji »Pomoć za obnovu nakon potresa« koja su raspodijeljena u skladu s ovom Odlukom te da na svojim mrežnim stranicama mjesečno objavljuje izvještaje o utrošku sredstava prikupljenih u akciji »Pomoć za obnovu nakon potresa«.

IV.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u »Narodnim novinama«.

Klasa: 022-03/21-04/52
Urbroj: 50301-04/25-21-2
Zagreb, 25. veljače 2021.

Predsjednik
mr. sc. Andrej Plenković, v. r.