Odluka o donošenju Nacionalnog programa za suzbijanje neprijavljenoga rada u Republici Hrvatskoj 2021. – 2024. i Akcijskog plana za provedbu Nacionalnog programa

NN 20/2021 (26.2.2021.), Odluka o donošenju Nacionalnog programa za suzbijanje neprijavljenoga rada u Republici Hrvatskoj 2021. – 2024. i Akcijskog plana za provedbu Nacionalnog programa

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

454

Na temelju članka 1. stavka 2. i članka 31. stavka 2. Zakona o Vladi Republike Hrvatske (»Narodne novine«, br. 150/11., 119/14., 93/16. i 116/18.), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 25. veljače 2021. donijela

ODLUKU

O DONOŠENJU NACIONALNOG PROGRAMA ZA SUZBIJANJE NEPRIJAVLJENOGA RADA U REPUBLICI HRVATSKOJ 2021. – 2024. I AKCIJSKOG PLANA ZA PROVEDBU NACIONALNOG PROGRAMA

I.

Donosi se Nacionalni program za suzbijanje neprijavljenoga rada u Republici Hrvatskoj 2021. – 2024. i Akcijski plan za provedbu Nacionalnog programa (u daljnjem tekstu: Nacionalni program), u tekstu koji je Vladi Republike Hrvatske dostavilo Ministarstvo rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike aktom, klasa: ­022-03/19-12/01, urbroj: 524-03-01-02/2-21-109, od 11. veljače 2021.

II.

Sredstva za provedbu Nacionalnog programa osigurana su u Državnom proračunu Republike Hrvatske za 2021. godinu i projekcijama za 2022. i 2023. godinu na pozicijama tijela državne uprave nadležnim za pripremu i provođenje Nacionalnog programa.

III.

Zadužuje se Ministarstvo rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike da o donošenju ove Odluke na odgovarajući način izvijesti tijela državne uprave nadležna za pripremu i provođenje Nacionalnog programa.

IV.

Nacionalni program objavit će se na internetskim stranicama Ministarstva rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike.

V.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u »Narodnim novinama«.

Klasa: 022-03/20-04/498
Urbroj: 50301-05/16-21-7
Zagreb, 25. veljače 2021.

Predsjednik
mr. sc. Andrej Plenković, v. r.