Rješenje o imenovanju ravnatelja Agencije za sigurnost željezničkog prometa

NN 20/2021 (26.2.2021.), Rješenje o imenovanju ravnatelja Agencije za sigurnost željezničkog prometa

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

473

Na temelju članka 31. stavka 4. Zakona o Vladi Republike Hrvatske (»Narodne novine«, br. 150/11., 119/14., 93/16. i 116/18.) i članka 18. stavka 2. Zakona o sigurnosti i interoperabilnosti željezničkog sustava (»Narodne novine«, broj 63/20.), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 18. veljače 2021. donijela

RJEŠENJE

O IMENOVANJU RAVNATELJA AGENCIJE ZA SIGURNOST ŽELJEZNIČKOG PROMETA

Imenuje se ŽELIMIR DELAČ ravnateljem Agencije za sigurnost željezničkog prometa.

Klasa: UP/I 080-02/21-01/71

Urbroj: 50301-15/07-21-02

Zagreb, 18. veljače 2021.

Predsjednik
mr. sc. Andrej Plenković, v. r.