Rješenje o razrješenju predsjednika i člana Upravnog vijeća Kliničkog bolničkog centra Osijek

NN 20/2021 (26.2.2021.), Rješenje o razrješenju predsjednika i člana Upravnog vijeća Kliničkog bolničkog centra Osijek

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

474

Na temelju članka 31. stavka 4. Zakona o Vladi Republike Hrvatske (»Narodne novine«, br. 150/11., 119/14., 93/16. i 116/18.) i članka 83. stavka 5. Zakona o zdravstvenoj zaštiti (»Narodne novine«, br. 100/18. i 147/20.), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 18. veljače 2021. donijela

RJEŠENJE

O RAZRJEŠENJU PREDSJEDNIKA I ČLANA UPRAVNOG VIJEĆA KLINIČKOG BOLNIČKOG CENTRA OSIJEK

1. Razrješuje se dr. sc. MARIO PULJIZ, dr. med., dužnosti predsjednika Upravnog vijeća Kliničkog bolničkog centra Osijek, zbog isteka mandata.

2. Razrješuje se dr. sc. DOMAGOJ DRENJANČEVIĆ, dr. med., dužnosti člana Upravnog vijeća Kliničkog bolničkog centra Osijek, zbog isteka mandata.

Klasa: 080-02/21-02/02

Urbroj: 50301-15/28-21-02

Zagreb, 18. veljače 2021.

Predsjednik
mr. sc. Andrej Plenković, v. r.