Rješenje o imenovanju predsjednika i člana Upravnog vijeća Kliničkog bolničkog centra Osijek

NN 20/2021 (26.2.2021.), Rješenje o imenovanju predsjednika i člana Upravnog vijeća Kliničkog bolničkog centra Osijek

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

475

Na temelju članka 31. stavka 4. Zakona o Vladi Republike Hrvatske (»Narodne novine«, br. 150/11., 119/14., 93/16. i 116/18.) i članka 83. stavka 5. Zakona o zdravstvenoj zaštiti (»Narodne novine«, br. 100/18. i 147/20.), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 18. veljače 2021. donijela

RJEŠENJE

O IMENOVANJU PREDSJEDNIKA I ČLANA UPRAVNOG VIJEĆA KLINIČKOG BOLNIČKOG CENTRA OSIJEK

1. Imenuje se MATO LUKIĆ predsjednikom Upravnog vijeća Kliničkog bolničkog centra Osijek.

2. Imenuje se dr. sc. HRVOJE MIHALJ, dr. med., članom Upravnog vijeća Kliničkog bolničkog centra Osijek.

Klasa: 080-02/21-01/03

Urbroj: 50301-15/28-21-02

Zagreb, 18. veljače 2021.

Predsjednik
mr. sc. Andrej Plenković, v. r.