Rješenje o razrješenju predsjednika i članova Upravnog vijeća Kliničke bolnice Merkur

NN 20/2021 (26.2.2021.), Rješenje o razrješenju predsjednika i članova Upravnog vijeća Kliničke bolnice Merkur

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

476

Na temelju članka 31. stavka 4. Zakona o Vladi Republike Hrvatske (»Narodne novine«, br. 150/11., 119/14., 93/16. i 116/18.) i članka 83. stavka 5. Zakona o zdravstvenoj zaštiti (»Narodne novine«, br. 100/18. i 147/20.), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 18. veljače 2021. donijela

RJEŠENJE

O RAZRJEŠENJU PREDSJEDNIKA I ČLANOVA UPRAVNOG VIJEĆA KLINIČKE BOLNICE MERKUR

1. Razrješuje se dr. sc. BORIS BRKLJAČIĆ, dr. med., dužnosti predsjednika Upravnog vijeća Kliničke bolnice Merkur, zbog isteka mandata.

2. Razrješuju se dužnosti članovi Upravnog vijeća Kliničke bolnice Merkur, zbog isteka mandata:

– dr. sc. IVAN MILAS, dr. med.

– dr. sc. KREŠIMIR LUETIĆ, dr. med.

Klasa: 080-02/21-02/03

Urbroj: 50301-15/28-21-02

Zagreb, 18. veljače 2021.

Predsjednik
mr. sc. Andrej Plenković, v. r.