Rješenje o imenovanju predsjednika i članova Upravnog vijeća Kliničke bolnice Merkur

NN 20/2021 (26.2.2021.), Rješenje o imenovanju predsjednika i članova Upravnog vijeća Kliničke bolnice Merkur

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

477

Na temelju članka 31. stavka 4. Zakona o Vladi Republike Hrvatske (»Narodne novine«, br. 150/11., 119/14., 93/16. i 116/18.) i članka 83. stavka 5. Zakona o zdravstvenoj zaštiti (»Narodne novine«, br. 100/18. i 147/20.), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 18. veljače 2021. donijela

RJEŠENJE

O IMENOVANJU PREDSJEDNIKA I ČLANOVA UPRAVNOG VIJEĆA KLINIČKE BOLNICE MERKUR

1. Imenuje se MISLAV HERMAN, dr. med., predsjednikom Upravnog vijeća Kliničke bolnice Merkur.

2. Za članove Upravnog vijeća Kliničke bolnice Merkur, imenuju se:

– dr. sc. BORIS BRKLJAČIĆ, dr. med.

– dr. sc. GORAN ROIĆ, dr. med.

Klasa: 080-02/21-01/04

Urbroj: 50301-15/28-21-02

Zagreb, 18. veljače 2021.

Predsjednik
mr. sc. Andrej Plenković, v. r.