Odluka o izmjeni Odluke o uvođenju posebne organizacije rada za djelatnost trgovine koja se obavlja u prodavaonicama i trgovačkim centrima

NN 20/2021 (26.2.2021.), Odluka o izmjeni Odluke o uvođenju posebne organizacije rada za djelatnost trgovine koja se obavlja u prodavaonicama i trgovačkim centrima

STOŽER CIVILNE ZAŠTITE REPUBLIKE HRVATSKE

479

Na temelju članka 47. Zakona o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti (»Narodne novine« broj 79/07, 113/08, 43/09, 130/17, 114/18, 47/20 i 134/20), a u vezi s člankom 18. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti (»Narodne novine« broj 47/20) i u vezi s člankom 5. Zakona o izmjeni i dopunama Zakona o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti (»Narodne novine« broj 134/20) i članka 22.a Zakona o sustavu civilne zaštite (»Narodne novine« broj 82/15, 118/18 i 31/20) Stožer civilne zaštite Republike Hrvatske, 26. veljače 2021., donosi

ODLUKU

O IZMJENI ODLUKE O UVOĐENJU POSEBNE ORGANIZACIJE RADA ZA DJELATNOST TRGOVINE KOJA SE OBAVLJA U PRODAVAONICAMA I TRGOVAČKIM CENTRIMA

I.

U Odluci o uvođenju posebne organizacije rada za djelatnost trgovine koja se obavlja u prodavaonicama i trgovačkim centrima (»Narodne novine« broj 138/20, 2/21, 8/21 i 14/21) točka X. mijenja se i glasi:

»Nužne epidemiološke mjere iz ove Odluke određuju se u trajanju do 15. ožujka 2021.«

II.

Ova Odluka objavit će se u »Narodnim novinama«, a stupa na snagu 1. ožujka 2021.

Klasa: 810-06/20-01/7

Urbroj: 511-01-300-21-303

Zagreb, 26. veljače 2021.

Načelnik Stožera
potpredsjednik Vlade
i ministar unutarnjih poslova
dr. sc. Davor Božinović, v. r.