Odluka o izmjeni Odluke o načinu organizacije javnog prijevoza putnika radi sprječavanja širenja bolesti COVID-19

NN 20/2021 (26.2.2021.), Odluka o izmjeni Odluke o načinu organizacije javnog prijevoza putnika radi sprječavanja širenja bolesti COVID-19

STOŽER CIVILNE ZAŠTITE REPUBLIKE HRVATSKE

480

Na temelju članka 47. Zakona o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti (»Narodne novine« broj 79/07, 113/08, 43/09, 130/17, 114/18, 47/20 i 134/20), a u vezi s člankom 18. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti (»Narodne novine« broj 47/20) i u vezi s člankom 5. Zakona o izmjeni i dopunama Zakona o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti (»Narodne novine« broj 134/20) i članka 22.a Zakona o sustavu civilne zaštite (»Narodne novine« broj 82/15, 118/18 i 31/20), Stožer civilne zaštite Republike Hrvatske, 26. veljače 2021., donosi

ODLUKU

O IZMJENI ODLUKE O NAČINU ORGANIZACIJE JAVNOG PRIJEVOZA PUTNIKA RADI SPRJEČAVANJA ŠIRENJA BOLESTI COVID-19

I.

U Odluci o načinu organizacije javnog prijevoza putnika radi sprječavanja širenja bolesti COVID-19 (»Narodne novine« broj 143/20, 2/21, 8/21 i 14/21) točka V. mijenja se i glasi:

»Nužne epidemiološke mjere iz ove Odluke određuju se u trajanju do 15. ožujka 2021.«

II.

Ova Odluka objavit će se u »Narodnim novinama«, a stupa na snagu 1. ožujka 2021.

Klasa: 810-06/20-01/7
Urbroj: 511-01-300-21-304
Zagreb, 26. veljače 2021.

Načelnik Stožera
potpredsjednik Vlade
i ministar unutarnjih poslova
dr. sc. Davor Božinović, v. r.