Indeks potrošačkih cijena u siječnju 2021.

NN 20/2021 (26.2.2021.), Indeks potrošačkih cijena u siječnju 2021.

DRŽAVNI ZAVOD ZA STATISTIKU

485

Državni zavod za statistiku objavljuje

INDEKS

POTROŠAČKIH CIJENA U SIJEČNJU 2021.

Indeks potrošačkih cijena u siječnju 2021. u odnosu na prosinac 2020. iznosi 100,1.

Klasa: 957-04/21-01/2

Urbroj: 555-01-04-06-01-21-4

Zagreb, 24. veljače 2021.

Glavna ravnateljica
Lidija Brković, v. r.