Odluka o prestanku važenja Odluke o uvođenju nužnih epidemioloških mjera za područje Splitsko-dalmatinske županije

NN 9/2021 (3.2.2021.), Odluka o prestanku važenja Odluke o uvođenju nužnih epidemioloških mjera za područje Splitsko-dalmatinske županije

STOŽER CIVILNE ZAŠTITE REPUBLIKE HRVATSKE

179

Na temelju članka 47. Zakona o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti (»Narodne novine« broj 79/07, 113/08, 43/09, 130/17, 114/18, 47/20 i 134/20) a u vezi s člankom 18. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti (»Narodne novine« broj 47/20) i u vezi s člankom 5. Zakona o izmjeni i dopunama Zakona o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti (»Narodne novine« broj 134/20) i članka 22.a Zakona o sustavu civilne zaštite (»Narodne novine« broj 82/15, 118/18 i 31/20) te članka 9.a Zakona o ugostiteljskoj djelatnosti (»Narodne novine« broj 85/15, 121/16, 99/18, 25/19, 98/19, 32/20 i 42/20), Stožer civilne zaštite Republike Hrvatske, 3. veljače 2021., donosi

ODLUKU

O PRESTANKU VAŽENJA ODLUKE O UVOĐENJU NUŽNIH EPIDEMIOLOŠKIH MJERA ZA PODRUČJE SPLITSKO-DALMATINSKE ŽUPANIJE

I.

Na prijedlog Stožera civilne zaštite Splitsko-dalmatinske županije prestaje važiti Odluka o uvođenju nužnih epidemioloških mjera za područje Splitsko-dalmatinske županije (»Narodne novine« broj: 96/20, 98/20, 101/20, 105/20, 110/20 i 115/20).

II.

Ova Odluka objavit će se u »Narodnim novinama«, a stupa na snagu 4. veljače 2021.

Klasa: 810-06/20-01/7

Urbroj: 511-01-300-21-289

Zagreb, 3. veljače 2021.

Načelnik Stožera
potpredsjednik Vlade
i ministar unutarnjih poslova
dr. sc. Davor Božinović, v. r.